High & Low The Movie 3 Final Mission


High & Low The Movie 3 Final MissionIn order to conceal past corruption by the government, the Kyuryu group proceeds on a plan to destroy a street and build a casino. To stop the Kyuryu group, members of SWORD begin to move.


Cast
Akira - Kohaku
Sho Aoyagi - Tsukumo
Takahiro - Masaki Amamiya
Hiroomi Tosaka - Hiroto Amamiya
Takanori Iwata - Cobra
Nobuyuki Suzuki - Yamato
Keita Machida - Noboru
Kenjiro Yamashita - Dan
Kanta Sato - Tetz
Taiki Sato - Chiharu
Masayasu Yagi - Kabuto Ijuin
Shogo Iwaya - Ken
Shogo Yamamoto - Hikaru
Hironari Amano - Ozawa
Keiji - Rocky
Yuya Endo - Koo
Yu Inaba - Kizzy
Shuntaro Yanagi - Kaito
Tomoki Hirose - Marco
Ryo Matsuda - Cosette
Shunsuke Nisikawa - Lassie
Ikki Nishimura - Heidi
Yuki Yamada - Yoshiki Murayama
Takayuki Suzuki - Hideto Furuya
Wataru Ichinose - Kotaro Seki
Ken Aoki - Nakakuki
Sho Kiyohara - Nakabayashi
Syo Jinnai - Nakazono
Masataka Kubota - Smoky
Reo Sano - Takeshi
Zen - P
Gaku Sano - Yu
Karen Fujii - Lala
Rio Suzuki - Eri
Kento Hayashi - Norihisa Hyuga
Ryohei Abe - Sakyo
Yuta Ozawa - Shu Kato
Masaru Mizuno - Futa
Shunsuke Tanaka - Raita
Koji Moriya - Agyo
Yuki Izawa - Ungyo
Kaede - Shiba
Harumi Sato - Oshiage
Nonoka Yamaguchi - Nonoriki
Airi Kido - Ishikawa
Shuka Fujii - Naomi
Nozomi Bando - Nika Ijuin
Elly - Ice
Kana Oya - Sarah
Shuhei Nogae - Pearl
Aran Shirahama - Bernie
Anarchy - 9
Likiya - Diddy
Kiki Sukezane - Dixie
Naoto - Jesse
Mandy Sekiguchi - Pho
Taro Nakatani - Mocai
Kenchi - Nikaido
Naoki Kobayashi - Genji Kuki
Shogen
Hayato Onozuka - Kirinji
Kohei Watanabe - Yagi
Kohei Ikeue - Kikuchi


Release Date: November 11, 2017