Laughing Lucky Cats


Laughing Lucky CatsHitomi Takashiro (Fumika Shimizu) and Akako Honda (Rena Matsui) are members of comedy duo “Akako to Hitomi.” The created the comedy duo about 5 years ago, but they are still not very popular. Everyday, they perform manzai to a regular audience in a corner of a small theater. One day, Hitomi and Akako catch a middle school student trying to steal Hitomi’s bicycle. Since then, their fate as a female comedy duo begins to change.


Notes
Based on the novel "Warau Manekineko" by Yukihisa Yamamoto (published January, 2004 by Shueisha).

Cast
Fumika Shimizu - Hitomi Takashiro
Rena Matsui - Akako Honda
Motoki Ochiai - Shingo Kuramae
Atsushi Arai - Yoji Ooshima
Kenta Hamano - Hisashi Wada
Tomoya Maeno - Akira Doi
Yu Inaba - Takashi Kusano
Akiyuki Nasu - Tamotsu Kaneda
Shigeki Nakanishi - Yutaka Hirata
Naoki Inukai - Shinta Uesugi
Kokoro Morita - Izumi Adachi
Taro Suwa - Haruichi Komatsu
Seiko Iwaido - Sachiko Nakazawa
Kyusaku Shimada - Gonda
Shinpei Ichikawa - Hironobu Tani
Tomoya Nakamura - Mikami
Akihiro Kakuta - Satoru Nagayoshi
Daikichi Sugawara - Hitoshi Takagi
Ryo Iwamatsu - Joji Iwakura
Keiko Toda - Yoshiko Takagi