Sanada 10 Braves


Sanada 10 BravesSet at the end of the Sengoku period to early Edo period, "Sanada Ten Braves" follows 10 members of a ninja group who all serve under samurai warrior Yukimura Sanada.

Notes
Based on the stage play "Sanada Juyushi" by Nozomi Makino. The stage play was performed for the 60th anniversary of Nippon TV in 2015. The story of the stage play is based on the novel “Sanada Sandaiki” published in mid Edo period. The original novel contains a mixture of non-fictional characters and fictional characters.
Actors Kankuro Nakamura & Tori Matsuzaka, director Yukihiko Tsutsumi and screenwriter Nozomi Makino all took part in the original stage play.

Cast
Kankuro Nakamura - Sasuke Sarutobi
Tori Matsuzaka - Saizo Kirigakure
Yuko Oshima - Hotaru
Kento Nagayama - Zinpachi Nezu
Kazuki Kato - Kamanosuke Yuri
Mitsuomi Takahashi - Juzo Kakei
Taro Suruga - Seikai Miyoshi
Ryouta Murai - Rokuro Unno
Atsushi Arai - Isa Miyoshi
Ayumu Mochizuki - Daisuke Sanada
Ken Aoki - Rokuro Mochizuki
Masaya Kato - Yukimura Sanada
Yuma Ishigaki - Senkuro
Masato Ibu
Jiro Sato
Yoshihiro Nozoe
Ken Matsudaira - Ieyasu Tokugawa
Shinobu Otake - Yodo-dono

Release Date: September 22, 2016