Shiritsu Ebisu Chuugaku's Regular Late - Night Show To Start