Yuki To Digitally Release 'yatarato Synchronicity'